Dotacje dla przedsiębiorstw na szkolenia

Autor: admin

Wykaz projektów, które uzyskają pomoc publiczną w obecnym roku:

Wszechstronne unowoczesnienie procesów biznesowych poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu zarządzania chmurą obliczeniową CUMULUS wraz z innowacyjną e-usługą panelu hostingowego w modelu SaaS.

Unowocześnienie procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez zaimplementowanie od a do Z zintegoowanego systemu IT typu B2B.

Budowa e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Budowa sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

DEAL MARKET innowacyjna platforma służąca do kojarzenia przedsiębiorstw MSP poprzez w pełni zautomatyzowane tworzenie i przeprowadzanie rozbudowanych zapytań informacyjnych.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

HURTOPON.PL - opracowanie w pełni nowatorskiego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).

Teleinformatyczna platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów spółki Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych

NEXUS - wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji.

ON włącz zapotrzebowanie-opracowanie zdalnego serwisu firmy Open Nexus Sp.z o.o. wsparciem aktualnego modelu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Opracowanie i wdrożenie procesu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy firmy Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą procesu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Platforma B2B wspomagająca współpracę spółki Media Bielsko z partnerami biznesowymi w zakresie usług publikacji danych i reklamy w oparciu o portale internetowe.

Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA 45 w urządzeniach grzewczych, służących zwiększeniu konkurencyjności firmy KRATKI.PL na rynku międzynarodowym

Reality Cloud Rendering - innowacyjna usługa zdalnego generowania fotorealistycznego podglądu scen 3D oraz szybkiego renderingu finalnych wizualizacji

SMT OPTYMALIZACJA - opracowanie i wdrożenie nowoczesnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym.

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z platformy internetowej świadczącej kompleksową elektroniczną usługę w zakresie wsparcia projektowania przestrzeni użytkowej w formacie 3 D.

Stworzenie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Zaprojektowanie zdalnego procesu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowej zachodzące między firmą Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi szansą na jej dalszy, dynamiczny rozwój

Opracowanie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Opracowanie platformy internetowej Bezawaryjne auto, która umożliwi użytkownikom samochodów przewidywanie, diagnozowanie i samodzielną naprawę usterek.|Zaprojektowanie prototypu, a następnie zaimplementowanie od a do Z do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów.

Opracowanie zintegoowanej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro - Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00062 Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of specific variants of the genes CYP1B1, BRCA2 and CHEK2

Formalne zgłoszenie ochrony patentowej w kraju oraz za granicą oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowania opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych T. Lipiński, A. Gamian, E. Zuziak, A. Korzeniowska-Kowal, A. Górski

Wdrożenie dedykowanego systemu mobilnego typu B2B w firmie ArtKaem w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi oraz kompleksowego narzędzia wspierającego pracę aptek udostępnianego w formule SaaS.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klientów i partnerów biznesowych firmy Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego procesu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.

Wdrożenie innowacyjnej platformy tłumaczeniowej Transmem.pl automatyzującej wysokiej jakości tłumaczenia oraz integrującej przedsiębiorstwa z tłumaczami|Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego procesu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie realizacji zamówień i dostaw na rynku farmaceutycznym.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B integrującego procesy biznesowe grupy BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Wdrożenie procesu B2B integrującego zarządzanie w zakresie projektowania, wizualizacji, sprzedaży, zamówień, produkcji, magazynowania, realizacji dostaw i serwisu.

Wdrożenie modelu B2B, a także profesjonalnego modelu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Wdrożenie zintegoowanego systemu automatyzacji procesów biznesowych i teletechnicznych koncernu HORIZON TELECOMMUNICATION Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi.

Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D.

Wsparcie na pozyskanie ochrony patentowejwynalazku - Technologia bezciśnieniowego przetwarzania odpadów PET do surowców pierwotnych w sposób ciągły - ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Wspercie procesu komercjalizacji oraz pozyskanie międzynarodowej ochrony autorskiejdla wynalazku pt. Gen Grainyhead-like 1 i czynnik transkrypcyjny Grainyhead like 1 do zastosowania w regulowaniu ciśnienia krwi u ssaków

Dzierżawienie modelu B2B w celu automatyzacji modeli związanych ze składaniem zamówień oraz realizacją dostaw asortymentu branży laboratoryjnej poprzez automatyzację.


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi:
Najnowszy

Zbliżające się szkolenia i konferencje

Serdecznie zapraszamy I Menedżerów do skorzystania z najbliższych kursów: Analiza danych Six Sigma i analiza przyczyn źródłowych - symulacja biznesowa, ośrodek konferencyjny „Górska Oaza

Czytaj więcej...