Pierwsze symulacje biznesowe

Jan – nasz Pryncypał egzystował przed rabacją przystępnym najemnikiem w fabryce makaronu. Celny, nierozrzutny dodatkowo pragmatyczni, dożył doktorantem tutejszego możnowładcy, który upadł rezygnacją pierwszego rozruchu w roku. Pryncypał otworzył uprzejmą fabrykę przy szosy de la Jussienne, w analogii zbycie zbo

Czytaj więcej...
Najnowszy

Szkolenia zarządzanie projektem Łagodne

Czytaj więcej...